Marka Tasarım¨ _blank brand creat

Marka Tasarım¨ _blank brand creat

Marka oluşturma, entegre bir bütün olarak algılanan ve tüketicilerin dikkatini çeken, onlara belirli bir ürün veya hizmeti satın almayı sağlayan benzersiz bir marka imajının oluşturulmasını içeren karmaşık bir süreçtir. Marka tasarımı sadece belirli bir ürün veya hizmetle ilgili olmayıp, şirketinizin kendisi de olabilir. Kurumsal iletişim araçları; Başarı için başlangıç noktası budur. İşletmenizin en özgün bölümünü aydınlatıyor ve marka sürecinin her parçasını yönlendiren stratejik bir temel oluşturuyor. Bugünün dünyasında pazarlar doymuş durumda. Ürüne veya hizmete ait kaliteden, doğal özelliklerden söz etmenin gittikçe zorlaştığı bir ortamda, şirketlerin rakiplerinden kaynaklı yoğun rekabetle mücadele etmek için kullandıkları en etkili aracı markadır.

Kimlik kavramları, markalaşmanın köşe taşlarını içerir: konumlandırma, öykü, görsel kimlik ve ses tonu, adlandırma ve yönergeler. Dijital kanallar, etkinlikler, satış ve pazarlama araçları, kırtasiye, iç ve dış yayınlar… Gerekli olduğu her yerde bu kavramları gerçeğe dönüştürüyoruz. Dünya ile konuşan, çalışanları ve tüketicileri için ilgi çekici hale gelen zengin görsel kimlikler ortaya çıkarıyoruz.

Brand building is a complex process that involves the creation of a unique brand image that is perceived as an integrated whole and attracts the attention of consumers and enables them to purchase a specific product or service. Brand design is not just about a particular product or service, it can be your company itself. Corporate communication tools; This is the starting point for success. It illuminates the most unique part of your business and forms a strategic basis that guides every part of the brand process. In today’s world markets are saturated. In an environment where it is becoming increasingly difficult to speak about the quality of the product or service and the natural features, it is the most effective intermediary brand that companies use to combat intense competition from their competitors. The concepts of identity include the cornerstones of branding: positioning, story, visual identity and tone of voice, naming and guidelines. Digital channels, events, sales and marketing tools, stationery, internal and external publications uz We make these concepts a reality wherever necessary. We create rich visual identities that speak to the world and become interesting for their employees and consumers.