Fikir Atölyesi¨ future brain power

Fikir Atölyesi¨ future brain power

Bilgi birikimi, tezleri ve sonuçları özellikle 17. yüzyılın başlarından itibaren toplumların ve henüz adı bile duyulmamış halk kültürlerinin kaderlerini yaşam biçimlerini etkilemiştir.

Üretim toplumu olma yolunda olan Dünya halkları bilgi ve tecrübenin vazgeçilmez bir ikili olduğunun farkına vardıklarında bir çok endüstriyel proje testlerden akıl ötesi çöplüklerine, uzay boşluğundaki gereksizlik kimliğine kavuşarak yok oldu.

Ancak günümüzde ufacık bir bilgi bile analistler ve fikir adamları tarafında çok ciddi bir gereklilik unsuru olarak ele alıyor ve değerlendiriyorlar. Bilgi birikimi konusunda geride kalmış ülke yönetimleri halden vazife çıkarmak yerine; yalnızca denetlemeyi ve bağlı bulundukları kurumların tezlere istinaden verdikleri fikirlerin yaşama kazandırma sertifikalarının gecikmesine hatta literatürde ve kendi kategorisinde elenmesine kötü yönde eleştirilmesine, buluşların, icadların ve teorilerin yok olmasına sebep olarak ticari çekişmeler ile yerel fikirlerin Dünya pazarında harcanmasına ve fikri eser haklarının ele geçirilerek sermayenin elinde birer tekno birikim olmalarına göz yumar hale geldiler.

Bu sebeple bir çok tüzel ve devlet kurumunun arge ve inovasyona verdiği önem bağımsız ancak erişilebilir, bilginin kaynak olarak sunulabilmesi ve projenin daha hızlı geliştirilmesine olanak sağlayan imkanları barındıran enstitü ve vakıflar aracılığı ile tembel iktidarların konular hakkındaki çıkarcı düşünceleri ve fikirleri, endüstriyel mükemmellik maskesi altında Dünyanın rant gerçeğine kaptırmadan destek veren sermayeyi proje ile birlikte haklı bir biçimde bir ivme kazandırarak, geleceğe yatırım yapıyorlar.

Fikir dünyasının enerjisi bilgi; hammaddesi düşünce ve araştırma olan bir yapılanmadır. Burada söz konusu bilginin salt düzeyde gerekli alanlara endüstriyel ve bilimsel olarak ulaştırılması ancak inovasyon ile olur.

Bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir. İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar.

The accumulation of knowledge, theses and results have affected the fates of societies and even unnamed folk cultures since the beginning of the 17th century.

When the peoples of the world on their way to becoming a production society realized that knowledge and experience were an indispensable pair, many industrial projects disappeared from tests to irrational dumps and to the identity of the needlessness in space.

Today, however, even a small amount of information is considered and evaluated by analysts and intellectuals as a very serious necessity. Rather than dismissing the governments of the countries that have lagged behind in terms of knowledge; only the audit and the ideas of the institutions to which they are attached to the dissertation of ideas given to the life of the certificate, even delayed in the literature and in its own category to be criticized badly criticized, discoveries, inventions and theories of the cause of the disappearance of commercial disputes and local ideas seized in the world market techno accumulation has become conducive. For this reason, the importance given by many corporate and state institutions to R & D and innovation is independent but accessible, and the insightful thoughts and ideas of the lazy powers on the issues through the institutes and foundations that provide opportunities to provide information as a resource and to develop the project more rapidly, are under the mask of industrial excellence. they invest in the future by giving the rightful momentum to the realization of the capital.

Energy knowledge of the world of ideas; is a structuring whose raw material is thought and research. Here, it is only through innovation that industrial and scientific delivery of this knowledge to the necessary fields at a purely level.

It is defined as the transformation of knowledge into economic and social benefit. Therefore, it is a whole formed by technical, economic and social processes. The desire for change in individuals and society requires a culture that is identified with openness to innovation and a spirit of entrepreneurship. Individuals with an innovative culture of thought produce new ideas.